ChillAut2024-03-17T08:58:03+01:00

WIE WERKEN ER MEE?

ChillAut is oorspronkelijk een persoonlijk initiatief, een zogeheten Burgerkracht-initiatief, opgezet met subsidie van de gemeente Leerdam. Sinds 2018 is de stichting ChillAut Leerdam opgericht. Dit om ChillAut een wat steviger fundament te geven. Zo worden afspraken over beheer en bestuur overzichtelijker en transparanter. We stellen het bestuur van de stichting op deze pagina aan u voor. – lees hier verder …

WAT EN VOOR WIE IS CHILLAUT

ChillAut is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jongeren vanaf 13 jaar met een vorm van autisme (oftewel ASS). Voor deze jongeren kunnen ‘gewone’ activiteiten wat te ingewikkeld zijn waardoor ze vaak thuis achter hun eigen ‘schermen’ blijven hangen. Met dit jongerencafé bieden we een gezellige en veilige plek waar jongeren met ASS zich ook op sociaal gebied kunnen ontwikkelen. – lees hier verder …

OPZET VAN DE AVONDEN

Jongeren zijn 2 keer per maand op vrijdagavond vanaf 19.30 uur van harte welkom, eens in de maand in de Noorderberg te Leerdam, de andere keer te Gorinchem. De locatie in Gorinchem is aan de Grote Haarsekade 120 bij Centraal Punt..  De ruimten en de uitrusting zijn verschillend, maar de bedoeling en de organisatie zijn op beide locaties hetzelfde. Als je binnenkomt kun je gelijk een drankje krijgen. We schenken geen alcoholische dranken.  – lees hier verder …

Officieel Afscheid van Marja Ploeg als bestuursvoorzitter, terugblik

ChillAut als particulier initiatief ontstaan. Marja Ploeg en Pauline Hurkmans waren in 2015 de enthousiaste initiatiefnemers. Het heeft veel moeite gekost om tot de stichting in haar huidige vorm te komen, die op de steun van 2 gemeentes kan rekenen. Afgelopen voorjaar wenste Marja Ploeg als toenmalige bestuursvoorzitter het stokje door te geven.

Gelukkig wilde Pauline Hurkmans haar taak op zich nemen. Het ChillAut-bestuur en een paar vrijwilligers namen tijdens een diner in het Oude Stadhuijs formeel afscheid van Marja Ploeg als bestuursvoorzitter van de stichting, ChillAut.

Marja blijft ChillAut natuurlijk een warm hart toedragen en wenst de deelnemers en het hele team vrijwilligers heel veel plezier en succes toe. Wij zijn Marja uiterst dankbaar voor alle inspiratie, toewijding en moeite die zij in dit prachtige initiatief heeft gestoken.

Terugblik op Bowling/Karting-uitstapje op 27 oktober j.l.

De jongeren en de (Aspirant-*)begeleiders hadden er zin in! De opkomst was dan ook groot en de sfeer was goed. De ChillAut-jongeren vormen duidelijk een leuk clubje, maar ook een veilige groep waarbinnen Iedereen zichzelf kan zijn op de ChillAut-manier: sportief meedoen of naar behoefte afstand nemen. De ruimte wordt hiervoor vanzelfsprekend gegeven. Een Aspirant-begeleider had dit uitstapje gepland.

Zij zorgde voor een positieve kijk, ook wanneer sommige deelnemers teleurgesteld waren in de eigen prestatie. De andere Aspirant-Begeleider deed zijn best om iedereen erbij te betrekken. Natuurlijk waren ook Pauline en een andere professionele begeleider, Marieke, erbij. Het werd een zeer geslaagde avond en weer voor herhaling vatbaar!

Terugblik op voorlichtingsavond van 26 oktober j.l.

Een van de doelen van de stichting ChillAut-Leerdam is ‘het organiseren van toerustingsactiviteiten voor de omgeving van mensen met een autisme spectrum stoornis’. Daarom vond er op 26 oktober, op initiatief van ChillAut en wederom onder leiding van Herman Wieringa, een voorlichtingsavond over ASS plaats in de Noorderberg te Leerdam. Na de individuele ontvangst door Pauline Hurkmans, bestuursvoorzitter van ChillAut, en de inleiding door Herman Wieringa, keken 25 deelnemers gezamenlijk naar een animatiefilm genaamd Mind my Mind.

Het publiek was een zeer gemêleerd gezelschap, van privé personen en ervaringsdeskundigen tot coaches, leraren, meerdere Humanitas begeleiders… De animatiefilm lokte een levendige discussie uit in 3 groepen. Er werden veel vragen gesteld – en beantwoord. Bij de gezamenlijke terugkoppeling bleek dat men veelal dezelfde uitdagingen en herkenningspunten had benoemd. De reacties achteraf waren uitsluitend positief: ‘frisse wind’, ‘leerzaam, ‘fijn om samen te komen’. De wens werd uitgesproken dat er meer van zulke ontmoetingen zouden plaatsvinden. Wij denken al na over de volgende bijeenkomst.

Het ChillAut-Aspirantetraject

(Spelleiders-/begeleiderstraining)

De deelnemers aan ChillAut-bijeenkomsten zijn enthousiast over de spelavonden. Zij waarderen de goede, altijd respectvolle sfeer waarin zij zichzelf kunnen zijn in een vertrouwde omgeving. Sommige deelnemers krijgen op den duur de wens om een bijdrage te leveren door zelf spelleider/begeleider te worden.

Dit past goed in onze missie en zienswijze, zoals omschreven in Artikel 2 van de statuten van de stichting:

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:

a. Een platform zijn voor mensen met een autisme spectrum stoornis en hun netwerk ondersteuning bieden met het oog op het verbeteren van de sociale integratie van mensen met een autisme spectrum stoornis en het voorkomen van hun sociale uitsluiting.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

– het bieden van een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jongeren vanaf dertien jaar met autisme spectrum stoornis en/of met problemen in sociale interactie;

– het organiseren van toerustingsactiviteiten voor de omgeving van mensen met een autisme spectrum stoornis.  / …

Bovengenoemde aspecten hebben het bestuur ertoe bewogen een z.g. ‘Aspirantentraject’ op te zetten voor de  jongeren die zich willen ontwikkelen. Dit traject moet het mogelijk maken voor sommige jongeren om op termijn tijdens ChillAut-bijeenkomsten, al dan niet zelfstandig, zelf de rol van spelleider en/of begeleider op zich te nemen.

De Aspiranten worden begeleid door een mentor, een hiertoe aangewezen professional.  Aan het begin van het traject tekenen ze een overeenkomst die zij uitvoerig met hun mentor hebben besproken. Daarbij wordt hun duidelijk gemaakt dat zij als Aspirant een voorbeeldfunctie hebben.

Het ChillAut-Aspirantentraject heeft als primair doel om die jongeren zelfvertrouwen te geven en perspectief te bieden. Zij zetten namelijk een grote stap door verantwoordelijkheden te nemen. Ook krijgen ze meer zelfkennis door de begeleiding en feedback. Het traject is individueel en duurt daarom niet even lang voor iedereen. Aan het einde wordt een certificaat uitgereikt waarin wordt benoemd wat de Aspirant heeft laten zien en welke functie hij/zij binnen ChillAut krijgt

Het ChillAut-Aspirantetraject is in 2022 als pilot gestart.

Achtergrond