Wie werken er mee

ChillAut is oorspronkelijk een persoonlijk initiatief, een zogeheten Burgerkracht-initiatief, opgezet met subsidie van de gemeenten Leerdam. Sinds 2018 is de stichting ChillAut Leerdam opgericht. Dit om ChillAut een wat steviger fundament te geven. Zo worden afspraken over beheer en bestuur overzichtelijker en transparanter. We stellen het bestuur van de stichting op deze pagina aan u voor.

Naast het stichtingsbestuur en de vrijwilligers die zich inzetten voor dit initiatief, zijn, onder andere, de organisaties MEE (hulpverlening voor iedereen met een beperking), Yulius (GGZ-instelling) en de gemeenten Vijfheerenlanden en Gorinchem betrokken bij ChillAut voor de professionele ondersteuning.