VACATURES

SPELLEIDERS

Heb jij ooit Robo Rally gespeeld? Nee? Wij leren het je wel.
Ken jij andere toffe spelen? Leer ze ons!
Wij zijn jongeren met autisme van 13 tot 20 jaar in Leerdam en Gorinchem
Wij zoeken nieuwe enthousiaste bordspelspelers om met ons op vrijdagavond te chillen.
Breng alleen je enthousiasme voor het spel en belangstelling mee en kom trouw opdagen. Het is écht 100% leuk.

Bel Marjan Pijlmans om een keer mee te doen: 06-21568888

P.S. De vrijwilligers van ChillAut krijgen een kleine vergoeding

JONGERENWERKER

Bouw mee als Jongerenwerker!
voor Jongerencafé ChillAut in Leerdam en Gorinchem
6 tot 8 uur per maand (ZZP-basis)

Wat is ChillAut?
ChillAut is sinds 2015 een jongerencafé in Leerdam en Gorinchem. Het is een laagdrempelige
ontmoetingsplek met een hoog ‘chill-gehalte’ voor jongeren vanaf 13 tot ongeveer 20 jaar met een
vorm van autisme. Eén keer in de twee weken op vrijdagavond vanaf 19.30 uur tot ongeveer 22.00
uur is de chillruimte open, beurtelings in Leerdam en Gorinchem. Een paar ingrediënten van het
jongerencafé: gezelligheid, een spel doen, gamen, voetbaltafel, biljarten, en verder veel chips en
cola. Elke keer komen er rond de tien jongeren vanuit de gemeenten Vijfheerenlanden, Gorinchem
en West-Betuwe. We werken met één betaalde professional en een enthousiast team van
vrijwilligers.

De baan
Als jongerenwerker heb je bij ons een coachende en coördinerende rol met een grote
maatschappelijke impact. Je begeleidt de vrijdagavonden samen met één of twee vrijwilligers en
zorgt ervoor dat er een gezellige en veilige sfeer is. Een veilige omgeving is belangrijk zodat de
jongeren zich sociaal en emotioneel kunnen ontwikkelen. Je vangt nieuwe deelnemers op een
prettige manier op en zorgt ervoor dat ze zich snel thuis voelen. Naast de café-avonden doen we
soms ook een activiteit buiten de deur, zoals bijvoorbeeld bowlen. Graag willen we dat je hiervoor
met initiatieven komt.

Wat vragen we van jou?
Deskundigheid, enthousiasme en kwaliteiten die nodig zijn voor het werken met jongeren met een
vorm van autisme. Ook verantwoordelijkheidsgevoel, organisatietalent en coachende vaardigheden
zijn belangrijk. Inzetbaar op 1 of 2 vrijdagavonden in de maand en soms wat thuiswerk, zoals een
verslag of een planning maken.

Wat ChillAut jou biedt
Je komt in een enthousiast team en maakt deel uit van een goedlopend project dat veel betekent
voor jongeren met autisme. Je kunt een groot verschil maken voor jongeren met autisme en hun
ouders/verzorgers. Het is een verantwoordelijke en zelfstandige functie waarin je veel eigen inbreng
en ideeën kwijt kunt. Je rapporteert rechtstreeks aan het bestuur. Betaling in overleg op ZZP-basis.
Reacties

Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van de bestuursleden, Marja Ploeg (06 1411
9497) of Marjan Pijlman (06 2156 8888). Voor meer informatie over ChillAut kun je terecht op onze
website www.chillaut-leerdam-gorinchem.nl.

Reacties voorzien van CV en motivatie mailen naar contact@chillaut.eu. De uiterste reactietermijn is
1 januari 2023.